Het Koninklijk Huis kiest voor 'bescheiden vorm van interactiviteit' op Twitter

1. Waarom is de RVD een Twitteraccount begonnen?
Op deze manier wordt de informatievoorziening over het Koninklijk Huis op internet uitgebreid.
Eerder dit jaar is van start gegaan met een YouTube-kanaal Koninklijk Huis.

2. Hoe verhoudt zich dit tot de kersttoespraak van de Koningin?
De Koningin heeft in haar kersttoespraak van december 2009 zich niet tégen moderne communicatiemiddelen zoals Twitter uitgesproken maar wel vóór naastenliefde.

3. Waarom beheert de RVD het Koninklijk Huis Twitteraccount?
De RVD verzorgt de communicatie voor het Koninklijk Huis.
Dit neemt niet weg dat de Koningin, de Prins van Oranje en Prinses Máxima ook af en toe via Twitter een persoonlijke noot laten horen. In dat geval staat de tekst tussen aanhalingstekens en is dit dus een écht citaat. 

4. Waarom volgt KHtweets geen andere Twitteraccounts?
De Koningin, de Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn er voor alle Nederlanders en kunnen niet selectief gaan volgen.
Het Koninklijk Huis Twitteraccount, @KHtweets, heeft veel volgers. Er is helaas geen capaciteit bij de RVD om op alle berichten aan KHtweets te reageren. Desalniettemin worden de reacties wel gelezen en zal er in de communicatie rekening gehouden worden met de opmerkingen van de volgers. Op die manier is er toch een bescheiden vorm van interactiviteit.