Cyberkennis magistraten erg mager: 'Maar wie is @ dan?' / via DePers.nl door @pieterwierenga

Cyberkennis Digibete officieren en rechters

'Maar wie is @ dan?'

Door: Peter Wierenga
Gepubliceerd: vandaag 07:17
Update: vandaag 10:09

Hoe internetwise zijn onze magistraten? Bert Brussen-gate is niet de enige affaire die vraagtekens oproept. ‘Het is wachten op de volgende generatie officieren.’

Er is nog steeds geen beslissing genomen over de vervolging van journalist Bert Brussen. Die moest 11 augustus op het politiebureau komen omdat hij op zijn blog een dreigement tegen Geert Wilders publiceerde, dat een zekere ‘MoManagerMo’ op Twitter had gezet. Een storm van kritiek raasde door de media. En terecht. Het was niet de eerste affaire. Is er dan geen enkele magistraat die op zijn minst een krakerig modempje bezit en in ieder geval een paar kilobytes snapt van de cyberwereld? Een rondgang langs experts stemt somber.

‘Ongetwijfeld zijn er ook officieren van justitie met verstand van internet. Maar er zijn er ook vreselijk veel die er geen bal verstand van hebben’, vertelt hoogleraar strafrecht Ybo Buruma. ‘Dat is des te kwalijker nu internet driekwart van ons leven is geworden. De gemiddelde officier slikt wel even als hij een hacker moet vervolgen voor artikel 138a van het wetboek van Strafrecht.’
Hij krijgt bijval van ICT-jurist Christiaan Alberdingk Thijm: ‘Vooral bij de politie zijn er gespecialiseerde rechercheteams. Het probleem is dat het aantal mensen dat er echt verstand van heeft, heel klein is. Dit geldt voor offi cieren van justitie én rechters. Die moet ik in de rechtszaal vaak uitleggen hoe het werkt.’
Een anekdote: ‘Zoals laatst. Wordt het e-mailadres jan@home.nl voorgelezen, vraagt de rechter: ‘Maar wie is Ed dan?’ Ik heb wel eens een cursus aan rechters gegeven, maar dan gaat het over de koppeling met het recht. Terwijl ook technische aspecten essentieel zijn, zoals wat is een IP-adres? Hoe werkt Google? Et cetera.’ De generatiekloof speelt mee. ‘Internetgeschillen hebben vaak een spoedeisend karakter en dan kom je terecht bij de kortgedingrechter. Daar zitten oudere, meer ervaren rechters, die meestal wat minder affiniteit hebben met internet. Dat geldt net zo goed voor de offi cieren van justitie. Iets als Twitter moet je zelf gebruiken, dan snap je hoe het werkt.’