@tonboon geeft twitterles aan Amsterdamse ambtenaren /via Binnenlands Bestuur

Twitterles voor Amsterdamse ambtenaren

De gemeente Amsterdam wil het gebruik van sociale media door ambtenaren stimuleren. Communicatie via Twitter, Hyves, LinkedIn, en Facebook kan een waardevolle aanvulling zijn op de klassieke communicatie via pers en website.

Crisissituaties
‘Vooral bij crisissituaties is het goed als de gemeente ook deelneemt aan sociale media. Je kunt zien wat er leeft, kunt geruchten oppikken en mogelijk ontkrachten. En je kunt verwijzen naar de officiële communicatie-uitingen die je gestroomlijnd naar buiten brengt via onder meer de lokale pers,’ zegt perswoordvoerder Ton Boon van het Amsterdamse stadsdeel Centrum, die onlangs een cursus social media gaf aan Amsterdamse ambtenaren.

Protestmiddel
Tijdens het zomerreces bood Amsterdam aan ambtenaren en politici de mogelijkheid om kennis te maken met het fenomeen social media. ‘Twitter en Facebook zijn in opkomst, maar tegelijk voor veel ambtenaren nog een onbekend terrein. Een groep ambtenaren van stadsdelen en van diensten zoals GGD en brandweer wilden zien wat zij met social media kunnen doen,’ zegt Boon. Voor het stadsdeel Centrum werd de impact van social media duidelijk toen afgelopen jaar via onder meer Twitter het protest tegen het verbod op staand drinken op het terras razendsnel steeds grotere vormen aannam.

Lees het hele verhaal op binnenlandsbestuur.nl